Лекция-работилница, свързана с екологията и опазването на околната среда се проведе с учениците от осмите и деветите класове в училище