Среща на председателя на Общобългарския комитет „Васил Левски“