Бюджет

§ Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета и СЕС за 2024г.

§ Януари

месечни отчети

Юли

месечни отчети

§ Февруари

месечни отчети

Август

месечни отчети

§ Март

месечни отчети

Септември

месечни отчети

 Април

месечни отчети

 Октомври

месечни отчети

Май

месечни отчети

Ноември

месечни отчети

Юни

месечни отчети

Декември

месечни отчети

 

     БЮДЖЕТ 2024г.»Бюджет

 

⇒ ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК  ЗА І-во ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024г.»  

I -во тримесечие

 


1 2 3 4 5 6 7 8

Бюджет 2023