Заявления за кандидатстване и записване в първи клас

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 година»

Изтеглете

§ Заповед №636 от 14.04.2021г. за организация дейностите на училищното образование за прием на ученици в I клас

Изтеглете

ПРИЛОЖЕНИЕ№3 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС»

Изтеглете

ПРИЛОЖЕНИЕ№5  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС»

Изтеглете

Заявленията за кандидатсване и записване в първи клас могат да бъдат изтеглени и от страницаПРИЕМ  на сайта на училището.