Придобивки

§ Обновената материална база  

§ Безопасност на движението ще учат децата на новата площадка  

§ Обновени са физкултурния салон, библиотеката, фоайетата и двора

   В двора на училището  бе изградена 100 кв. м.  площадка, която ще бъде използвана за практически дейности за обучение по безопасност на движението по пътищата на учениците. Съоръжението е изготвено с финансовата подкрепа на дамите от Лайънс клуб „Свилена“ и господата от Ротари клуб, с чиито средства е закупено оборудването за площадката, както и със средства на самото училище. Новото съоръжение ще помогне на малчуганите да учат правилата за движение в безопасна среда.

  През настоящата учебна година в училището бяха извършени както ежегодните ремонтни дейности по кабинетите – изолация на таваните, козметично освежаване, така и пълно обновяване на големия физкултурен салон и библиотеката. За съобразяване с изискванията за епидемичната обстановка се направиха подобрения в хигиенните помещения. Изградени бяха напълно нови обекти, а също така предстоят и нови проекти.

  Изцяло обновената библиотека отвори своите врати за читателите си. Топлината на уюта в книгохранилището освен от книгите идва и от обстановката – козметичното освежаване в приятни за сетивата цветове, нова мебелировка, дивани и пуфове за удобството на желаещите да се потопят в необятните светове на литературата. Новата мебелировка е по проект „Знам и мога“ на НП НОИР. С реализирането на този проект бяха обновени и фоайетата на училището.

  Пo  Национална кампания  „За чиста околна среда -2021” на МОСВ И ПУДООС се изгражда  „Кът за отдих и занимания”, който ще  даде възможност на учениците да развият и затвърдят връзката си с природата.  Предвижда се зелена класна стая на открито. До момента теренът е озеленен, а в единия край на двора се оформя алпинеум с билки.  Кътът е  обвързан пряко с клуба по кулинария- чрез засадените градински билки и подправки  учениците на практика ще се запознаят с различните растения, които могат да бъдат използвани в кухнята.

към е-вестник „Искра Беронова“