Е-вестник „Искра Беронова“

Арт терапиите като извор на положителни емоции

През настоящата 2020//2021 учебна година в училището с учениците от I  до VIII  работят двама квалифицирани психолози – Пламен Василев и Галина Янева. Те помагат децата да се справят с негативни чувства и преживявания, да разкрият творческия си потенциал, да придобият умения за работа в екип и др.

Прочети повече

 

 

Шестнайсет клуба по интереси развиват дейност в училище

  Редом с образователния процес през годината в училището учениците от начален до гимназиален етап  имат възможност да участват в извънкласни дейности – клубове по интереси. През учебната 2020/2021 година в училището развиват дейност шестнайсет клуба – единайсет групи за занимания по интереси и пет клуба по Проект „Знам и мога“ на НП НОИР.

Прочети повече

Придобивки

§ Обновената материална база  

§ Безопасност на движението ще учат децата на новата площадка  

§ Обновени са физкултурния салон, библиотеката, фоайетата и двора

Прочети повече

60 зрелостници завършиха- 25 отличници

Завърши поредният випуск  – Випуск 2021 г. 60 зрелостници  се разделят с родното школо. Успехът е много добър (4,99). 25 от дванайсетокласниците  приключват ученическите години с отличие.

Прочети повече


Бележка от редколегия

Прочети повече

 

 

 

1 2 3