Шестнайсет клуба по интереси развиват дейност в училище

 

 

 

 

 

 

 

  Редом с образователния процес през годината в училището учениците от начален до гимназиален етап  имат възможност да участват в извънкласни дейности – клубове по интереси. През учебната 2020/2021 година в училището развиват дейност шестнайсет клуба – единайсет групи за занимания по интереси и пет клуба по Проект „Знам и мога“ на НП НОИР.

  Клубовете към училището – „Духов оркестър“ /с ръководител Васил Василев /, „Кулинария“ /с ръководител Веселина Иванова/, „Българска памет“ /с ръководител Веселина Илиева/, „Родолюбие“ /с ръководител Димитър Гилев/, „Лъчи от Тракия“ /с ръководител Кичка Славова/, „Дигитална креативност“ /с ръководител Нина Челебиева/, „Народни хора и танци“ /с ръководител Саша Курдова/ , „Млад природоизследовател“ /с ръководител Севдалина Пейкова/ , „Дигитален свят“ /с ръководител Филка Дрънгова/ и „Актьорска майсторство“ /с ръководител Цветана Костова / дават възможност на възпитаниците  да се изявят в областите на сценични и танцови изкуства, техника и технологии, институционални знания и култура, дигитални умения, околна среда и колективни спортове.

  Отделно, по Проект „Знам и мога“ на НП НОИР в училище от началото на тази година функционират и  клубовете – „Приятели на книгата“, „Млад спортист“, „Зелени патрули“, „Мобилен репортер“ и „Млад физик“, ръководени съответно  от  Ваня Иванова, Анета Ангелова, Кремена Добрева, Анета Георгиева и Радостина Карамфилова. 

  Целта на предлаганите извънкласни форми е учениците да имат възможност да осмислят свободното си време по интересен и полезен начин, да развият своите заложби, да получат повече информация по различни теми, които ги вълнуват.

 

към е-вестник „Искра Беронова“