Бюджет и отчет 2023

§ Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета и СЕС за 2023г.

§Януари

месечни отчети

§Юли

месечни отчети

§Февруари

месечни отчети

§Август

месечни отчети

§Март

месечни отчети

§Септември

месечни отчети

§ Април

месечни отчети

§ Октомври

месечни отчети

§ Май

месечни отчети

§ Ноември

месечни отчети

§ Юни

месечни отчети

§ Декември

месечни отчети

 

            БЮДЖЕТ 2023г.» Бюджет

⇒ ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК  ЗА І-во ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023г.»  

I -во тримесечие


⇒ ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК  ЗА ІI-ро ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023г.» 

II-ро тримесечие


⇒ ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК  ЗА ІII-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА  ОТ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ  2023г.»

III-то тримесечие


⇒ ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК  ЗА ІV-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 г.»

IV -то тримесечие


1 2 3 4 5 6 7 8

  Бюджет 2022