Бюджет

§ Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета и СЕС за 2023г.

§Януари

месечни отчети

Юли

месечни отчети

Февруари

месечни отчети

Август

месечни отчети

Март

месечни отчети

Септември

месечни отчети

Април

месечни отчети

Октомври

месечни отчети

Май

месечни отчети

Ноември

месечни отчети

Юни

месечни отчети

Декември

месечни отчети

 

      1 2 3 4 5 6 7

 

Бюджет 2022