Бележка от редколегия

  Уважаеми читатели, ние сме редколегията на вестника – клуб „Мобилни репортери“. Това е първият ни опит при списване на електронен вестник. Постарахме се по повод най-светлия български празник – 24 май, да представим най-значимите събития от училищния живот.

  За вас работиха:  Васил  Ставрев, Никол Митева, Димона Димитрова, Християна Текелиева, Ася  Беева, Габриела Пакова, Маргарита Димитрова, Мартина Ламбова, Симона Петрова, Християна  Василева.

към е-вестник „Искра Беронова“