Община Свиленград и СУ „Д-р Петър Берон“ ще работят по проект на стойност 3 940 500.46 лева

     Горди сме,че продължаваме да работим в посока „Училището- желана територия“. Най- голямото училище в община Свиленград осигурява качествено образование и здравословна и безопасна среда за своите ученици.     Предстои модернизиране на цялата база, изграждане на система за Read More …

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022 /2023 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022 – 2023 година: 29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна 24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна 01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна  08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I Read More …

Дневен режим на учебните занятия в СУ „Д-р Петър Берон” – Свиленград от І до ХІІ клас за I срок на учебната 2022/2023 г., който влиза в сила от 14.11.2022 г.

Дневен режим на учебните занятия в СУ „Д-р Петър Берон” – Свиленград от І до ХІІ клас за I срок на учебната 2022/2023 г., който влиза в сила от 14.11.2022 г.»