Дневен режим на учебните занятия в СУ „Д-р Петър Берон” – Свиленград от І до ХІІ клас за I срок на учебната 2022/2023 г., който влиза в сила от 14.11.2022 г.

Дневен режим на учебните занятия в СУ „Д-р Петър Берон” – Свиленград от І до ХІІ клас за I срок на учебната 2022/2023 г., който влиза в сила от 14.11.2022 г.»  

Заявления за кандидатстване и записване в първи клас

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 година» Изтеглете § Заповед №636 от 14.04.2021г. за организация дейностите на училищното образование за прием на ученици в I клас Изтеглете ПРИЛОЖЕНИЕ№3 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС» Изтеглете ПРИЛОЖЕНИЕ№5  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ Read More …