ПРИЛОЖЕНИЕ №3 И ПРИЛОЖЕНИЕ №5 заявления за кандидатстване и записване в първи клас

§Заповед №683 от 20.04.2021г. за организация дейностите на училищното образование и Системата за прием на ученици в I клас в общинските училища на територията на Свиленград, утвърдена от кмета на община Свиленград» Изтеглете ПРИЛОЖЕНИЕ№3 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС» Read More …