Страхотно представяне на бероновци на националния конкурс „Песенна палитра“