Среща с учениците от VIII a, б, в клас с преподавателя по история, будител и учител на годината Димитър Гилев