Публикации

153 години от смъртта на д-р Петър Берон

Изложба, посветена на Патрона на училището – авторът на „Буквар с различни поучения“. Портретите са рисувани от ученици от прогимназиален и гимназиален етап на обучение в часовете по изобразително изкуство с преподавател – старши учител Невена Митева.