Прием

Прием VIII клас за учебната 2022/2023 година

Изтеглете

 

 

 


Брошура1
Прием3
Брошура4
Прием6
previous arrow
next arrow

§ Брошура за прием  в VIII клас за учебната 2022/2023»

Изтеглете

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 година»

Изтеглете

Прием I клас за 2022/2023 учебна година

След записване на учениците в I клас за учебната 2022/2023 година от II класиране остават 6 свободни места.

20.06.2022г./16:40h

Списък на учениците, записани в I клас за учебната 2022/2023 година, I класиране»

Изтеглете


§ Списък на учениците, класирани за I клас за учебната 2022/2023, I класиране»

Изтеглете

ПРИЛОЖЕНИЕ№3 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС»

Изтеглете

ПРИЛОЖЕНИЕ№5  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС»

Изтеглете

§Заповед   №636 от 14.04.20222 г. за план-прием в I клас през учебната 2022/2023 година»

Публикувана на 15.04.2022г. @ 16:12:33


 

Докоснете се до атмосферата на най-голямото училище в града!

    Почувствайте традицията на иновациите! Станете съпричастни с постиженията на ученици и учители! Бъдете част от нашата визия за бъдещето, защото да обичаш някого, значи да си отговорен за него! СУ „Д-р Петър Берон” е училище с традиции. Обучението се провежда в приятна и уютна обстановка. Класните стаи и кабинети са оборудвани с функционална мебелировка.

   Обучението на учениците се води от квалифицирани и с богат педагогически опит учители. Добрата им професионална подготовка позволява да прилагат интересни, съвременни форми на работа. И най- важното: това са учители по призвание, които дават не само знания и умения, но и обич, закрила, подкрепа на децата.

Използването на иновациии и съвременни технологии провокира мисленето на учениците, което ги прави активни участници в образователния процес. Ученици и учители съвместно работят по училищни, общински и национални проекти, което позволява да се разгърне богата извънкласна дейност. Усилията на преподавателския екип са насочени към осигуряване на образование с високо качество, което отговаря на Държавните образователни изисквания и е съизмеримо с европейските критерии за образование.

Чуждоезиковото обучение е важна част от образователната програма. Децата в първи клас изучават два чужди езика-английски език и руски език.Малките творци ще развият таланта си в клубовете по интереси- „Сръчни ръце”, „Драматизация”, „Рисувам света”, „Народни танци”, „Детски духов оркестър, „Малки хористи”

   Нашето училище предоставя отлични условия за спорт. Физкултурните салони и спортните площадки са в непосредствена близост до сградата на училището. Те се използват интензивно както за учебна, така и за тренировъчна дейност. Бъдещите шампиони могат да спортуват допълнително и в клуба „Развитие на спортните таланти”.

 За подпомагане на обучението на учениците по БЕЛ и Математика са сформирани групи за допълнителна работа. Ежегодно се организират екскурзии, зелени училища и детски лагери с учебна и познавателна цел, но и за отдих сред природата.

Заобикалящата среда, изпълнена с физическа топлина чрез цветовете, формите и материите, и душевната топлина- чрез поведението на възрастния, помагат на индивидуалността да се разгърне. Свободната игра, работата с естествени материали е здравословна храна за въображението на детето, но и създава практически умения.

Прием за 2021/2022 уч. година

Прием I клас за 2020/2021 уч. годинаПрием за VIII клас 2020/2021 уч. година
Прием I клас за 2019/2020 уч. годинаПрием за VIII клас 2019/2020 уч. година