Прием

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 уч. година»

§ Заповед №836/29.03.2024г. за училищен план прием за учебната 2024/2025г. в СУ „Д-р Петър Берон“ – Свиленград»

Изтеглете


§ Заповедта на министъра за графика на дейностите по прием в VIII клас»

Изтеглете


 


УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 уч. година»

Изтеглете

Прием за VIII клас за 2023/2024 учебна година

Училището има значение

Средно училище „Д-р Петър Берон“ предлага не само знания, но преживявания и спомени. Нашите ученици пишат история, която е пълна с доказателства, че изборът, е правилен. Реализация, приятелства, успехи…и всичко започва от училището със стогодишна история, от модерните класни стаи, от квалифицираните преподаватели и желанието за сбъдване на мечти.

345307364_3338508639812657_6749503367470064516_n
345207211_995807618073251_7518992567897026095_n
345065212_1006113307214318_1797433788069855684_n
344751292_942783480102950_8910580069877425055_n
345047568_1323593791520630_1515476694544261188_n
Прием6
PlayPause
previous arrow
next arrow
345307364_3338508639812657_6749503367470064516_n
345207211_995807618073251_7518992567897026095_n
345065212_1006113307214318_1797433788069855684_n
344751292_942783480102950_8910580069877425055_n
345047568_1323593791520630_1515476694544261188_n
Прием6
previous arrow
next arrow
Shadow

Брошура за прием  в VIII клас за учебната 2023/2024»

Изтеглете

Прием за I клас за 2023/2024 учебна година

Списък на учениците, класирани за I клас за 2023/2024 учебна година и необходимите документи»

Изтеглете

§Заповед №745 от 18.04.2023г. за организация дейностите на училищното образование и Системата за прием на ученици в I клас в общинските училища на територията на Свиленград, утвърдена от кмета на община Свиленград»

Изтеглете

График на дейностите по приема на ученици в І клас за учебната 2023/2024 год.:

Изтеглете 

 • Необходими документи за кандидатставане за прием на ученици в І клас за
  учебната 2023/2024:
  1. Заявление за кандидатстване (по образец Приложение №3)
  2. Лична карта и оригинал на Удостоверението от Служба ГРАО за постоянен и
  настоящ адрес на детето за прием
  3. Документи за ползване дапълнителни точки при кандидатстване, съгласно
  системата за прием в първи клас на Община Свиленград
 • Необходими документи за записване на класираните ученици в І клас за
  учебната 2023/2024:
  1. Заявление за записване по образец (Приложение №5)
  2. Удостоверение за задължително предучилищно образование (оригинал) или
  декларация, че детето не е посещавало група за задължително
  предучилищно образование (за върналите са от чужбина ).
  3. Копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване
  4. Лична карта на подававащия заявлението за записване родител/настойник
  5. Други документи , изисквани от училището
 • Необходимите документи за кандидатстване можете да изтеглите от на
  сайта на училището: https://suberon.org или да ги получите в училище

ПРИЛОЖЕНИЕ№3 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС»

Изтеглете

ПРИЛОЖЕНИЕ№5  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС»

Изтеглете


Прием за 2022/2023уч. година           Прием за 2021/2022 уч. година  

Прием I клас за 2020/2021 уч. годинаПрием за VIII клас 2020/2021 уч. година
Прием I клас за 2019/2020 уч. годинаПрием за VIII клас 2019/2020 уч. година