Прием


СУ”Д-р Петър Берон”, гр. Свиленград – най- добрият избор!
 


   Завършилите СУ „Д-р Петър Берон” в последните години се реализират  професионално  в агенции, отдели и други специализирани звена на държавната и регионалната администрация,  службите по прилагане на социална политика,  средствата за масова информация, здравеопазването, бизнеса, банковото и застрахователното дело, армията, полицията и др.

Това е доказателство, че обучението в СУ дава отлична подготовка и е съобразено с потребностите на учениците.

 
ПРИЕМ ЗА І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

 

 

 

 


ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.