Прием 2019/2020 година

    Докоснете се до атмосферата на най-голямото училище в града! Почувствайте традицията на иновациите! Станете съпричастни с постиженията на ученици и учители! Бъдете част от нашата визия за бъдещето, защото да обичаш някого, значи да си отговорен за него! СУ „Д-р Петър Берон” е училище с традиции. Обучението се провежда в приятна и уютна обстановка. Класните стаи и кабинети са оборудвани с функционална мебелировка.

   Обучението на учениците се води от квалифицирани и с богат педагогически опит учители. Добрата им професионална подготовка позволява да прилагат интересни, съвременни форми на работа. И най- важното: това са учители по призвание, които дават не само знания и умения, но и обич, закрила, подкрепа на децата.

    Използването на иновациии и съвременни технологии провокира мисленето на учениците, което ги прави активни участници в образователния процес. Ученици и учители съвместно работят по училищни, общински и национални проекти, което позволява да се разгърне богата извънкласна дейност. Усилията на преподавателския екип са насочени към осигуряване на образование с високо качество, което отговаря на Държавните образователни изисквания и е съизмеримо с европейските критерии за образование.

  Чуждоезиковото обучение е важна част от образователната програма. Децата в първи клас изучават два чужди езика-английски език и руски език.Малките творци ще развият таланта си в клубовете по интереси- „Сръчни ръце”, „Драматизация”, „Рисувам света”, „Народни танци”, „Детски духов оркестър, „Малки хористи”

   Нашето училище предоставя отлични условия за спорт. Физкултурните салони и спортните площадки са в непосредствена близост до сградата на училището. Те се използват интензивно както за учебна, така и за тренировъчна дейност. Бъдещите шампиони могат да спортуват допълнително и в клуба „Развитие на спортните таланти”.

 За подпомагане на обучението на учениците по БЕЛ и Математика са сформирани групи за допълнителна работа. Ежегодно се организират екскурзии, зелени училища и детски лагери с учебна и познавателна цел, но и за отдих сред природата.

   Заобикалящата среда, изпълнена с физическа топлина чрез цветовете, формите и материите, и душевната топлина- чрез поведението на възрастния, помагат на индивидуалността да се разгърне. Свободната игра, работата с естествени материали е здравословна храна за въображението на детето, но и създава практически умения.

ПРИЕМ ЗА І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

 

 ЗА ПЪРВИ КЛАС Е ОБЯВЕН ПРИЕМ НА ТРИ ПАРАЛЕЛКИ С КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ:

  • ИВАНКА ДИМИТРОВА – Ia клас;
  • ЕЛЕНА ВЪЛКОВА – Iб клас;
  • САВИНА ПЕРИНДЕВА – Iв клас.

 

 

 

 


ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. 

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС Е ОБЯВЕН ПРИЕМ НА ТРИ ПАРАЛЕЛКИ:

I. „Софтуерни и хардуерни науки“–  26 ученици

 Профилиращи предмети:

1.Информационни технологи       

2.Информатика 

3.Английски език                       

II. Профил „ Обществени науки” – 26 ученици 

 Профилиращи предмети:

 1.География и икономика

 2.История и цивилизации

 3. Английски език                            

III. Профил „Природни науки” –  26 ученици

 Профилиращи предмети:

1.Биология и здравно образование

 2.Химия и опазване на околната среда

 3.Английски език  

 

 

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ  СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА 2019/2020г. »