Прием

СУ”Д-р Петър Берон”, гр. Свиленград – най- добрият избор! 

  СУ „Д-р Петър Берон” е училище с традиции. Обучението се провежда в приятна и уютна обстановка. Класните стаи и кабинети са оборудвани с функционална мебелировка.
     Обучението на учениците се води от квалифицирани и с богат педагогически опит учители. Добрата им професионална подготовка позволява да прилагат интересни, съвременни форми на работа. И най- важното: това са учители по призвание, които дават не само знания и умения, но и обич, закрила, подкрепа на децата.
Използването на иновациии и съвременни технологии провокира мисленето на учениците, което ги прави активни участници в образователния процес.
Ученици и учители съвместно работят по училищни, общински и национални проекти, което позволява да се разгърне богата извънкласна дейност. 
   Завършилите СУ „Д-р Петър Берон” в последните години се реализират  професионално  в агенции, отдели и други специализирани звена на държавната и регионалната администрация,  службите по прилагане на социална политика,  средствата за масова информация, здравеопазването, бизнеса, банковото и застрахователното дело, армията, полицията и др. Това е доказателство, че обучението в СУ дава отлична подготовка и е съобразено с потребностите на учениците.

 
ПРИЕМ ЗА І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

 

 

 

 


ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.