Откриване на интерактивен кабинет

Otkrivane  IKС нов интерактивен кабинет се сдоби СОУ “Д-р П. Берон” през 2012/2013 учебна година. Целта на този кабинет е да се улесни и усъвършенства работата както на учениците, така и на учителите. В обновената стая на първия етаж е инсталирана специална интерактивна дъска, свързана с компютър. Възможностите на специалното устройство са големи – от презентиране до рисуване, смятане и други. По този начин учениците имат възможност да  усвоят нови методи и форми на работа в учебно- възпитателния процес, които ще ни бъдат от полза. Интерактивният кабинет е адекватен на съвременното модерно обучение, което пък от своя страна допринася за интелектуалното развитие на подрастващите.
Кабинетът е открит със средства по Национална програма “Оптимизация на училищната програма”, а другата част от средствата са събрани от училищното настоятелство на благотворителния бал състоял се на 11 май 2012 година.
Официалното откриване на кабинета  се състоя на 16 януари т. г. Гости на събитието бяха: председателят на общинския съвет Георги Еленков, началник РИО Хасково – Иван Панайотов, началник отдел ИОМД в РИО Хасково – Христина Боева, Снежана Янева, Директор на дирекция Хуманитарни дейности – Свиленград, директори на училищата в Свиленград – Христина Милушева, Петя Благоева, Елена Капитанова, Мила Писюзева.
В момента кабинетът активно се използва за различни видове уроци, презентации и др.
Вижте снимки във фотогалерия»