НС по речеви комуникативни умения на английски език – Областен кръг

English     На 30.X. 2014г. в гр. Хасково се проведе състезание по комуникативни умения на английски език. В областното състезание взеха участие ученици от гр. Харманли, Хасково и Димитровград. Представителният отбор на СОУ „Д-р Петър Берон“ – Свиленград включваше ученици в три възрастови групи.

    В първа възрастова група отлично се представиха Веселин Здравков Николов и Ясен Пламенов Дрънгов. Във втора възрастова  възрастова група достойно участие взеха: Василия Васкова Костова, Радост Пламенова Дрънгова, Мартина Петкова Николова, Велина Николаева Бояджиева, Десислава Стефанова Иванова, Тодор Георгиев Андонов и в трета възрастова група се отличиха: Христо Иванов Иванов, Мария Любомирова Мърдева, Ангел Георгиев Димитров, Тоня Христова Атанасова, Велизар Георгиев Георгиев, Никола Димитров Димитров.

Веселин, Мартина и Ангел заеха почетно трето място в съответната група.

   Ръководството на СОУ „Д-р Петър Берон“ – Свиленград, всички учители и най-вече преподавателите им по английски език: Ваня Николова, Таня Делчева и Сийка Дякова се гордеят с постигнатите резултати и им пожелават още по-престижни постижения!