Кукерите на СУ „Д-р Петър Берон“, готови да прогонят злото.