Клуб „Млади възрожденци” при СОУ „Д-р Петър Берон”, Свиленград