Близо 3 000 лева събраха бероновци на концерт, 2015г.