Правилник за дейността на училището

01_2Правилник за дейността на училището за учебната 2018 / 2019г.» 

 /за изтегляне/


Етичен кодекс на училищната общност в Средно училище „Д-р Петър Берон” -Свиленград» 

 /за изтегляне/


 

01_2Правилник за дейността на училището за учебната 2017 / 2018г.» 

 /за изтегляне/


Етичен кодекс на училищната общност в Средно училище „Д-р Петър Берон” -Свиленград» 

 /за изтегляне/


 

 

01_2

Правилник за дейността на училището за учебната 2016 / 2017г.»   /за изтегляне/