Учебни планове

                                               [за изтегляне]download 


[за изтегляне]download


 

download[за изтегляне]

download

[за изтеглянe]

[за изтегляне]download

[за изтегляне]download

[за изтегляне]download


download[за изтегляне]

download

[за изтегляне]

[за изтегляне]download

[за изтегляне]download

[за изтегляне]download


»Учебен план-начален етап»;  [за изтегляне]


»Учебен план-Прогимназиален етап»;  [за изтегляне]


»Учебен план-Хуманитарен профил, след VІІІ клас» ;    [за изтегляне]


 »Учебен план-Природоматематически профил, след VІІІ клас » .     [за изтегляне]