Графици

 

Дневен режим на учебните занятия в СУ „Д-р Петър Берон“ – Свиленград от IІ до XII клас за I срок за учебната 2019/2020г. 

/за изтегляне»/download

 

 


График за консултации с ученици за І срок на учебната 2019 / 2020г.  

/за изтегляне»/download

 

 


 

График за консултации с родители  / ІІ час на класа / за Ісрок  2019/2020г.  

/за изтегляне»/download

Консултациите се провеждат в класните стаи и кабинети по съответните учебни предмети.

 


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА И ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ИЗПИТНА СЕСИЯ ЮНИ/ЮЛИ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА» 

/за изтегляне»/