Графици

Дневен режим на учебните занятия в СУ „Д-р Петър Берон” – Свиленград от І до ХІІ клас за I срок на учебната 2020/2021 г., който влиза в сила от 15.09.2020 г. 

 

 

/за изтегляне»/download


 

График за консултации с ученици за І срок на учебната 2020 / 2021г.  

/за изтегляне»/download

 

 


Учебени часове по спортни дейности I срок 2020/2021г.»

/за изтегляне»/download