Графици

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА И ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ИЗПИТНА СЕСИЯ ЮНИ/ЮЛИ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА» 

/за изтегляне»/download


Дневен режим на учебните занятия в СУ „Д-р Петър Берон“ – Свиленград от IІ до XII клас за I срок за учебната 2018/2019г. 

/за изтегляне»/download

 

 


График за консултации с ученици за ІI срок на учебната 2018 / 2019г.  

/за изтегляне»/download

 

 


lj8c60yh

График за консултации с родители  / ІІ час на класа / за ІІсрок  2018/2019г.  

/за изтегляне»/download

Консултациите се провеждат в класните стаи и кабинети по съответните учебни предмети.