Графици

Изтеглете

/за изтегляне»/download

/за изтегляне»/download

/за изтегляне»/download


График за първа консултация с ученици за ІI срок на учебната 2020 / 2021г.  

за изтегляне»/download

График за втора консултация с ученици за ІI срок на учебната 2020 / 2021г.  

/за изтегляне»/download


 

 

Учебени часове по спортни дейности II срок 2020/2021г.»

/за изтегляне»/download

 


/за 

изтегляне»/download