Прием

§З А П О В Е Д   №577 от 30.03.2021 г. за план-прием през учебната 2021/2022 година»

Публикувана на 30.03.2021г. @ 16:12:33


§Училищен план-прием заучебната 2021/22 година»

Публикувана на 30.03.2021г. @ 16:21:03


Докоснете се до атмосферата на най-голямото училище в града! 

    Почувствайте традицията на иновациите! Станете съпричастни с постиженията на ученици и учители! Бъдете част от нашата визия за бъдещето, защото да обичаш някого, значи да си отговорен за него! СУ „Д-р Петър Берон” е училище с традиции. Обучението се провежда в приятна и уютна обстановка. Класните стаи и кабинети са оборудвани с функционална мебелировка.

   Обучението на учениците се води от квалифицирани и с богат педагогически опит учители. Добрата им професионална подготовка позволява да прилагат интересни, съвременни форми на работа. И най- важното: това са учители по призвание, които дават не само знания и умения, но и обич, закрила, подкрепа на децата.

    Използването на иновациии и съвременни технологии провокира мисленето на учениците, което ги прави активни участници в образователния процес. Ученици и учители съвместно работят по училищни, общински и национални проекти, което позволява да се разгърне богата извънкласна дейност. Усилията на преподавателския екип са насочени към осигуряване на образование с високо качество, което отговаря на Държавните образователни изисквания и е съизмеримо с европейските критерии за образование.

  Чуждоезиковото обучение е важна част от образователната програма. Децата в първи клас изучават два чужди езика-английски език и руски език.Малките творци ще развият таланта си в клубовете по интереси- „Сръчни ръце”, „Драматизация”, „Рисувам света”, „Народни танци”, „Детски духов оркестър, „Малки хористи”

   Нашето училище предоставя отлични условия за спорт. Физкултурните салони и спортните площадки са в непосредствена близост до сградата на училището. Те се използват интензивно както за учебна, така и за тренировъчна дейност. Бъдещите шампиони могат да спортуват допълнително и в клуба „Развитие на спортните таланти”.

 За подпомагане на обучението на учениците по БЕЛ и Математика са сформирани групи за допълнителна работа. Ежегодно се организират екскурзии, зелени училища и детски лагери с учебна и познавателна цел, но и за отдих сред природата.

   Заобикалящата среда, изпълнена с физическа топлина чрез цветовете, формите и материите, и душевната топлина- чрез поведението на възрастния, помагат на индивидуалността да се разгърне. Свободната игра, работата с естествени материали е здравословна храна за въображението на детето, но и създава практически умения.


Прием I клас за учебната 2019/2020 година                    Прием 2019/2020 учебна година