Група учени проведе опити в СОУ „Д-р Петър Берон“ – Свиленград

Comments are closed.