Планове, правилници, графици и програми за 2020/2021 учебна година

Прегледайте обновените планове, правилници, програми и графици на СУ „Д-р Петър Берон“ за учебната 2020/2021 година:  План за работа на СУ,,Д-р Петър Берон” през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19 Правилник за вътрешния трудов ред на СУ „Д–р Петър Read More …