16 октомри Ден на хляба отбелязан в СУ Д-р Петър Берон