Приготвяне и доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип „Закуска”

Информация по чл.44,  ал.3, т.1  ЗОП

    На основание  чл.29, ал.1 от ППЗОП и във връзка с чл.44, ал.3, т.1 от  ЗОП, при  подготовката  на документацията за обществена поръчка с предмет:

  ”Приготвяне и доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка – тип „Закуска” за учениците  от І до ІV клас на СУ “Д-р Петър Берон” гр. Свиленград през учебната 2016-2017 г. е участвало външно лице – Я. Грудева.

Качено на: 15.08.2016 @ 15:32 

ОБЯВА»

Качено на: 16.08.2016 @ 13:32  /изтеглете файл/download

ПРИЛОЖЕНИЯ»

Качено на: 16.08.2016 @ 13:30  /изтеглете файл/download

УКАЗАНИЯ»

Качено на: 16.08.2016 @ 13:28  /изтеглете файл/download

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ»

Качено на: 16.08.2016 @ 13:25  /изтеглете файл/download

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВА ДО 24.08.2016Г.»

Качено на: 16.08.2016 @ 12:22  /изтеглете файл/download

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВА ОТ 25.08.2016Г.»

Качено на: 25.08.2016 @ 10:22  /изтеглете файл/download

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА»

Качено на: 01.09.2016 @ 10:22  /изтеглете файл/download

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНА ТИП „ЗАКУСКА“»

Качено на: 15.09.2016 @ 15:30  /изтеглете файл/download