Приготвяне и доставка на готова храна (обяд)

Информация по чл.44,  ал.3, т.1  ЗОП

На основание  чл.29, ал.1 от ППЗОП и във връзка с чл.44, ал.3, т.1 от  ЗОП, при  подготовката  на документацията за обществена поръчка с предмет:

„Приготвяне и доставка на готова храна (обяд), за учениците от I до  VIII клас на целодневна организация на учебния процес на СУ”Д-р Петър Берон” гр.Свиленград, през учебната 2016/2017 г.”

е участвало външно лице – Я. Грудева.

Качено на: 15.08.2016 @ 15:36 

ОБЯВА»

Качено на: 16.08.2016 @ 12:36  /изтеглете файл/download

ПРИЛОЖЕНИЯ»

Качено на: 16.08.2016 @ 12:38  /изтеглете файл/download

УКАЗАНИЯ»

Качено на: 16.08.2016 @ 12:39  /изтеглете файл/download

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ»

Качено на: 16.08.2016 @ 12:40  /изтеглете файл/download

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВА ДО 24.08.2016»

Качено на: 16.08.2016 @ 12:42  /изтеглете файл/download

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВА ОТ 25.08.2016»

Качено на: 25.08.2016 @ 09:42  /изтеглете файл/download

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА»

Качено на: 01.09.2016 @ 16:22  /изтеглете файл/download

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНА ТИП „ОБЯД“»

Качено на: 16.09.2016 @ 15:30  /изтеглете файл/download