Приготвяне и доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип „Закуска”, за учениците от I до IV клас на СУ „Д-р Петър Берон”, гр. Свиленград, през учебната 2019-2020 г.»

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №30/13.09.2019 С ПРЕДМЕТ „ПРИГОТВЯНЕ И ДООСТАВКА НА ХРАНА В ГОТОВ ЗА КОНСУМАЦИЯ ВИД, ИНДИВИДУАЛНО ОПАКОВАНА – ТИП „ЗАКУСКА“, ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС НА СУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“, ГР. СВИЛЕНГРАД, ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2029/2020г.“ »

Публикувано на 19.06.2020 @ 16:03:20


ДОГОВОР»

Публикувано на 16.09.2019 @ 11:13:22


ПРОТОКОЛ»

Публикувано на 21.08.2019 @ 11:50:02


ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ »

Публикувано на 13.08.2019 @ 10:29:23


ОБЯВА »

Публикувано на 02. 08.2019@14:26:03


 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВА »

Публикувано на 02. 08.2019@15:14:21


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ »

Публикувано на 02. 08.2019@15:17:05


ПРИЛОЖЕНИЯ »

Публикувано на 02. 08.2019@15:19:55


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ »

Публикувано на 02. 08.2019@15:22:55


 

Профил на купувача от 15 април 2016                                                                Събиране на оферти с обява