Приготвяне и доставка на готова храна (обяд), за учениците от І до VІІ клас на целодневна организация на учебния процес на СУ „Д-р Петър Берон” гр.Свиленград”, през учебната 2019-2020 г.»

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №31/13.09.2019  »

Публикувано на 19.06.2020 @ 16:12:25


ДОГОВОР»

Публикувано на 16.09.2019 @ 11:33:10


ПРОТОКОЛ

Публикувано на 21. 08.2019@11:42:23


ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ »

Публикувано на 13.08.2019 @ 10:41:23


ОБЯВА»

Публикувано на 02.08.2019@14:22:23


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВА »

Публикувано на 02. 08.2019@15:34:12


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ »

Публикувано на 02. 08.2019@15:35:15


 

ПРИЛОЖЕНИЯ »

Публикувано на 02. 08.2019@15:19:55


 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ »

Публикувано на 02. 08.2019@15:22:55


Профил на купувача от 15 април 2016                                        Събиране на оферти с обява