Шестима ученици от СУ „Д-р П. Берон“ се завърнаха от младежки обмен в Хърватия по програма „Еразъм+“