Ученичката Елеонора Веселинова Маврова от Xа клас спечели националния конкурс, организиран от Британското посолство- „Посланик за един ден“