Ученици от СУ „Д-р Петър Берон“ на международна среща в Италия