Учениците от VIII a клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език, завършиха успешно учебната година и получиха сертификат за владеене на английски език, ниво В1.1 по Eвропейската езикова рамка.