Учениците от Начален етап при СУ „Д-р Петър Берон“ се справиха отлично на състезанието „Аз, природата и светът“