С шествие по улиците на Свиленград започна празничния ден за 100 годишнината на СУ „Д-р Петър Берон“