СОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ изпрати своите абитуриенти на 15.05.2015г.