Севдалина Пейкова е удостоена с най-високото отличие в образованието

Нашата учителка по биология получи приз „Неофит Рилски ”

Дългогодишната учителка по биология Севдалина Пейкова бе удостоена с най-високия приз, присъждан в системата на образованието – „Неофит Рилски“.  Отличието се присъжда ежегодно от  Министерството на образованието и науката на най-изявените учители през годината. То е символ на им цялостна високопрофесионална трудова дейност, дългогодишната работа и изключителен принос в системата на образованието.

  Севдалина Пейкова е преподавател с 39 години професионален стаж и придобита  IV ПКС.  В преподавателската си работа тя прилага успешно компетентностния подход и  иновативни методи на преподаване. Нейните ученици показват високи резултати от държавните зрелостни изпити и постижения в националните олимпиади. Дори в условията на електронно обучение  ефективното използваните на съвременни  методи  потвърждават професионализма на г-жа Пейкова. През последните две години  средният успех на зрелостниците от СУ „Д-р Петър Берон” , положили втори изпит по биология и здравно образование,   е един от най- високият  в област Хасково. За учебната 2020/2021 година наши ученици бяха сред най-добрите в областта на олимпиадата по биология.

   Чрез обучението по биология и здравно образование Севдалина Пейкова цели подкрепа на различните таланти на децата и успешно осъществява интерактивни връзки. Много ученици, вдъхновени от нея, се включиха в  отбелязването на Международния ден на водата, Световния ден на Земята, като показаха не само знанията си по научната дисциплина, но и участваха със стихове, есета и рисунки.

     От 20 години г-жа Пейкова е ръководител на клуб „ Млад природолюбител“, преминал в „Млад природоизследовател“, който развива изследователска дейност в района на Сакар планина и Източни Родопи. Проведени са редица ученически изследователски експедиции, с цел изучаване на биоразнообразието в тези райони и проблемите за съхраняване на природните ресурси. Изготвена е колекция от минерали и растения, в резултат на изследователската дейност на клуба е изработен и Червен лист на общината.

  С интерес учениците участват в инициативите на „Зелени Балкани” при наблюдение на  белошипите ветрушки в естествената им среда и  запознаване със специализираните техники и методи, използвани в процеса на възстановяване на гнезденето на вида в района на Сакар и община Свиленград. Учениците на г-жа Севдалина Пекова са кръстници на първата ветрушка, излюпила се в центъра в село Левка, община Свиленград, наречена Беронка. В резултат на доброто сътрудничество на клуба със „Зелени Балкани” в началото на 2021 година по  проект на „Натура 2000 в България – Нови хоризонти“ на „Зелени Балкани“ бе направен графит на белошипа ветрушка върху една от стените на училището.

  Клубът реализира инициативата „Жълто-зелено-синьо”, свързана с популяризирането на разделното събиране на отпадъци и ползите от това за природата и икономиката. В проведените разнообразни дейности бяха приобщени и децата от ЦСОП „Стефан Василев“ 

  За по- добрата адаптация на учениците от III и IV клас в прогимназиален етап и по- достъпното и ефективно изучаване на Слънчевата система г-жа Пейкова създаде книжка „Пътуване с космическо такси”, представена пред учениците от начален етап от клуба.

Като учител  тя  развива ключови умения в учениците – комуникация и работа в екип, логическо мислене, себепознание, формира у тях разбирането за ученето като съзнателно усилие, изискващо организираност, самодисциплина, самостоятелност, отговорност. Като резултат от обучението в профил „Природни науки“, голяма част от нейните ученици в момента са студенти или реализирани специалисти – лекари и други медицински кадри, еколози и др.

към е-вестник „Искра Беронова“