Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП 15.11.2015г.