Сайт на Автоматична метеорологична станция, изградена в двора на СУ „Д-р Петър Берон“