Рецитал по стихове на Ивайло Балабанов

Ивайло Балабанов         Рецитал по стихове на Ивайло Балабанов под надслов „България- това съм аз” даде старт на изявите, посветени на патронния празник на СОУ „Д-р Петър Берон”.

       „В поезията на Ивайло Балабанов го има онова мъдро и светло отношение към миналото, което е в състояние да повдигне духа ни днес и да ни даде основание да се гордеем, че сме българи. Стихотворенията му са еталон за високо художествено майсторство, безкомпромисна гражданска позиция и ярко българско самосъзнание.  Те са всепризнат принос към българската поезия”– бе подчертано в представянето на големия български поет. В рецитала прозвучаха вечните стихотворения „Принос към европейската история”, „Похвално слово за българката”, „Тракийски реквием”, „Българско стихотворение”, „Очи”, „Сватбен подарък”.

Recital na Ivailo

   Рецитаторите  почувстваха и успяха да предадат цялата любов, светлина и гордост за България, с които е заредена тази поезия. Те доказаха, че младите хора са особено чувствителни към вечните теми за родината, любовта, достойнството. Пред очите на присъстващите те не само рецитираха, а преживяха всяка дума и превърнаха стиховете в своя лична изповед.Recital

   В края на рецитала много от присъстващите явно или тайно бършеха сълзи, родени и от силните думи, и от отговорността, емоцията и ангажираността на учениците.

Вижте снимки във фотогалирия»