Приготвяне и доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип „Закуска”, за учениците от I до IV клас на СУ „Д-р Петър Берон”, гр. Свиленград, през учебната 2017-2018 г.

Публикуван на 25.08.2017 @ 12:56:23

Публикуван на 17.08.2017 @ 10:29:13

Публикуван на 17.08.2017 @ 10:27:42

Публикуван на 17.08.2017 @ 10:31:03 

Публикуван на 17.08.2017 @ 10:04:15

Публикуван на 17.08.2017 @ 10:38:45

Публикуван на 17.08.2017 @ 10:36:42

Публикуван на 05.09.2017 @ 11:40:41

Публикуван на 15.09.2017 @ 15:05:20