Доставка на учебници, учебни комплекти и осигуряване на достъп до електронно четими учебници за учениците от I до VII клас за учебната 2020/21г. в СУ „Д-р Петър Берон“

Връзка към преписката в АОП

Индивидуален номер на процедурата: 01815-2020-0001
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Свиленград

Публикувано на 04.05 .2020@10:20:42download

  • ДОГОВОРИ                                                                                                    

за доставка на познавателни книжки и помагала за подготвителна група, учебници и учебни комплекти за I – VII клас и за осигуряване на достъп до електронно четими учебници  от I до VII клас, за учебната 2020/2021 г. в СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Свиленград

 

Публикувано на:

04.05 .2020@14:35:02

17.09.2020@16:10:01

04.05 .2020@14:38:14

17.09.2020@16:15:01

04.05 .2020@14:42:21

19.06.2020@15:53:01

04.05 .2020@14:45:43

17.09.2020@16:20:01

04.05 .2020@14:50:03

16.07.2020@16:44:21

04.05 .2020@14:54:13

16.07.2020@16:23:22

04.05 .2020@14:57:32

17.09.2020@16:28:32

04.05 .2020@15:02:11

19.06.2020@16:01:38

04.05 .2020@15:05:05

05.06.2020@15:11:24