Процедури по ЗОП до 30.09.2014г.

Dogovor Договор за доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка – тип „Закуска“ за учениците от I до IV клас на СОУ“ Д-р Петър Берон“  гр. Свиленград »   

  /вижте плащане →/             

Гаранции

– Освобождаване на гаранция за изпълнение на договор»

Качено на: 11.06.2015 @ 09:51     /изтеглете файл/download

– Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка» 

Качено на: 24.06.2015 @ 08:01     /изтеглете файл/   download

 

DogovorДоговор за доставка на готова храна в готов за консумация вид – тип „обяд“ за учениците от I до VIII клас на целодневна организация на учебния процес на СОУ „Д-р Петър Берон“  гр. Свиленград»   

  /вижте плащане →/

Гаранции

– Освобождаване на гаранция за изпълнение на договор»

download

Качено на: 18.06.2015 @ 09:15     /изтеглете файл/

– Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка» 

Качено на: 24.06.2015 @ 08:05      /изтеглете файл/   download

 

 

DogovorДоговор за доставка на природен газ за нуждите на СОУ “Д-р Петър Берон” – гр.Свиленград »   

  /вижте плащане →/