Приготвяне и доставка на готова храна по предварителни заявки за учениците от СОУ ”Д-р Петър Берон”

download“Приготвяне и доставка на готова храна по предварителни заявки за учениците от СОУ ”Д-р Петър Берон” гр.Свиленград по обособени позиции, както следва: 

I-ва обособена позиция – ”Приготвяне и доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка – тип „Закуска” за учениците от І до ІV клас на СОУ „Д-р Петър Берон” гр.Свиленград”;

II-ра обособена позиция  – ”Приготвяне и доставка на готова храна в готов за консумация вид – тип „обяд” за учениците от І до VІІІ клас на целодневна организация на учебния процес на СОУ “Д-р Петър Берон” гр.Свиленград”

S4etovodstvo

Качено на: 02.07.2015 @ 16:42           /изтеглете файл/download

Качено на: 02.07.2015 @ 16:43      /изтеглете файл/download

  • ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

    ⇒  Указания  »    

Качено на: 02.07.2015 @ 16:44   /изтеглете файл/download   

Техническо задание – закуски »

Качено на: 02.07.2015 @ 16:54    /изтеглете файл/download

⇒ Техническо задание обяд »

Качено на: 02.07.2015 @ 16:56    /изтеглете файл/download

⇒ Проект на договор за доставка на закуски »

Качено на: 02.07.2015 @ 16:44    /изтеглете файл/download

⇒ Проект на договор за обедно хранене »

Качено на: 02.07.2015 @ 16:56    /изтеглете файл/download

⇒ Приложение /за попълване/ »

Качено на: 02.07.2015 @ 16:56    /изтеглете файл/download

Качено на: 02.07.2015 @ 16:58           /изтеглете файл/download

  • ПРОТОКОЛИ НА КОМИСИЯТА

⇒ Протокол №1

Качено на: 10.08.2015 @ 16:15           /изтеглете файл/download

⇒ Протокол №2

Качено на: 28.08.2015 @ 14:25           /изтеглете файл/download

⇒ Протокол №3

Качено на: 28.08.2015 @ 14:43           /изтеглете файл/download

Качено на: 19.08.2015 @ 14:01       /изтеглете файл/download

Качено на: 28.08.2015 @ 14:50           /изтеглете файл/download

 Качено на: 23.09.2015 @ 16:23      /изтеглете файл/download

Качено на: 23.09.2015 @ 16:10           /изтеглете файл/download

ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ЗА ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ТИП „ЗАКУСКА“ »

    money  вижте плащане ⇒

Качено на: 23.09.2015 @ 16:15           /изтеглете файл/download

ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ЗА ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ТИП „ОБЯД“ »

   money   вижте плащане ⇒