Процедури по ЗОП

Доставка на природен газ »

ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА СОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ – СВИЛЕНГРАД

Вижте плащане⇒

Информация за изпълнение на договор по обществена поръчка»

Качено на: 28.12.2016 @ 14:211     /изтеглете файл/download


Приготвяне и доставка на готова храна по предварителни заявки за учениците от СОУ ”Д-р Петър Берон” гр.Свиленград по обособени позиции, както следва:

I-ва обособена позиция – ”Приготвяне и доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка – тип „Закуска” за учениците от І до ІV клас на СОУ „Д-р Петър Берон” гр.Свиленград”;

Гаранции

– Освобождаване на гаранция за изпълнение на договор»

Качено на: 13.06.2016 @ 14:31     /изтеглете файл/download

– Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка»

Качено на: 13.06.2016 @ 15:00    /изтеглете файл/   download


II-ра обособена позиция  – ”Приготвяне и доставка на готова храна в готов за консумация вид – тип „обяд” за учениците от І до VІІІ клас на целодневна организация на учебния процес на СОУ “Д-р Петър Берон” гр.Свиленград”

Гаранции

Освобождаване на гаранция за изпълнение на договор»

Качено на: 24.06.2016 @ 15:20     /изтеглете файл/download

– Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка» 

Качено на: 24.06.2016 @ 15:30   /изтеглете файл/   download

 

Вижте условията тукSlujebni

 

Профил на купувача от 01 октомври 2014