Приготвяне и доставка на готова храна (обяд), за учениците от І до VІІ клас на целодневна организация на учебния процес на СУ „Д-р Петър Берон” гр.Свиленград”, през учебната 2017-2018 г.

Публикуван на 25.08.2017 @ 13:09:01

Публикуван на 17.08.2017 @ 10:29:13

Публикуван на 17.08.2017 @ 10:27:42

Публикуван на 17.08.2017 @ 10:31:03 

Публикуван на 17.08.2017 @ 10:34:15

Публикуван на 17.08.2017 @ 10:38:45

Публикуван на 17.08.2017 @ 10:36:42

Публикуван на 05.09.2017 @ 11:43:45

Публикуван на 15.09.2017 @ 14:20:11