Договори, сключени по реда на чл.14, ал.5 по ЗОП до 30.09.2014г.

DogovorДоговор за извършване на оценка на риска за здравето и безопасността при работа на работните места »

 /вижте плащане ↔ /

 

DogovorДоговор за абонаментно обслужване на информационни системи за заплати, кадри и счетоводство»

 /вижте плащане ↔ /

 

 /вижте плащане ↔ /

  • Договор за ремонт на ел. инсталация, ел. табла и осветителни тела »

 /вижте плащане ↔ /

DogovorДоговор за извършване на техническо обслужване на офис техника, включващо ремонт на компютърни системи и периферни устройства, доставка на резервни части и консумативи и нова компютърна техника»

 /вижте плащане ↔ /

DogovorДоговор за специализиран превоз на ученици по маршрут: гр.Свиленград – с.Димитровче – СОУ “Д-р Петър Берон” гр.Свиленград – с.Димитровче – гр.Свиленград»

 /вижте плащане ↔ /

DogovorДоговор за специализиран превоз на ученици на целодневна организация на учебния процес в 16:30 часа по маршрут: СОУ “Д-р Петър Берон” гр.Свиленград – ОУ “Любен Каравелов” гр.Свиленград – с.Момково –– с.Георги Добрево – гр.Свиленград »

 /вижте плащане ↔ /

DogovorДоговор за специализиран превоз на ученици на целодневна организация на учебния ден в 16:40 часа, по маршрут: I ОУ „Иван Вазов” гр.Свиленград, СОУ “Д-р Петър Берон” гр.Свиленград и НУ “Христо Попмарков” гр.Свиленград – с.Чернодъб –– с.Генералово – с.Капитан Андреево – гр.Свиленград»

 /вижте плащане ↔ /

DogovorДоговор за специализиран превоз на ученици по маршрут: гр.Свиленград – с.Пъстрогор – СОУ “Д-р Петър Берон” гр.Свиленград – с.Пъстрогор – гр.Свиленград»

 /вижте плащане ↔ /

DogovorДоговор за специализиран превоз на ученици сутрин по маршрут: гр.Свиленград – с.Генералово – с.Капитан Андреево – СОУ “Д-р Петър Берон” гр.Свиленград»   

 /вижте плащане ↔ /

Razdelitel na4alo